Verbrekingsvergoeding betaalterminals

Let op voor de verbrekingsvergoeding. Deze vergoeding dient betaald te worden ( indien van toepassing) bij een vroegtijdig einde van de overeenkomst.

Stopzetting activiteiten / nieuwe leverancier 

Het kan zijn dat u uw handelsactiviteiten stopzet of dat u geen nood meer heeft aan een betaalterminal. Dan wenst u uw contract op te zeggen bij de leverancier van uw betaalautomaat. Het kan zijn dat dan de zogenaamde verbrekingsvergoeding in werking treedt door de een tussentijdse contractbeëindiging. De verbrekingsvergoeding is een voorafbepaalde boetebedrag of een welbepaalde afkoopsom die men moet betalen indien u contractbreuk pleegt of indien u het contract vroegtijdig opzegt.

Wenst u toch op te zeggen zonder kosten? Lees goed uw overeenkomst, en zeg schriftelijk ondertekend op tijd op.

Nieuwe modellen & tarieven 

Bij lange termijnverhuur van een betaalterminal of een definitieve aankoop dient u rekening te houden dat er steeds nieuwe betaalterminal modellen en betaalmethodes op de markt komen. Denk maar aan de contactloze betaling. Is uw toestel hiermee reeds uitgerust?

Als u bijvoorbeeld een overeenkomst tekent van 5 jaar, gaat u akkoord om 5 jaar lang hetzelfde toestel te gebruiken, terwijl er ondertussen nieuwe en meer voordelige modellen / transactiekosten op de markt komen. Wenst u tussendoor te stoppen, dan kan het zijn dat u een verbrekingsvergoeding én eventuele dossierkosten dient te betalen. Ga nooit een overeenkomst aan van zeer lange termijn. Evalueer tussendoor de aanbieders en bijhorende kosten.

Charter voor Betaalterminals

Daarom heeft Unizo het "Charter voor Betaalterminals" ontwikkeld. Daarin staat dat een handelaar nooit langer mag gebonden zijn dan één jaar én de mogelijkheid moet hebben om het contract kostenloos op te zeggen.

Wij raden aan om steeds goed de "kleine lettertjes" te lezen bij het ondertekenen van een overeenkomst of contract tot huur van een betaalterminal. Kijk ook na of uw leverancier aangesloten is bij het "Charter voor Betaalterminals" van Unizo.

Offerte betaalterminal huren