Links

Charter betaalterminals Unizo

Het charter van Unizo bevat de minimumeisen op het vlak van klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid inzake de terbeschikkingstelling van betaalterminals aan KMO’s. Deze minimumeisen moeten er toe bijdragen dat de KMO kan rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening en op een efficiënte manier kan inspelen op veranderingen in de markt van elektronisch betalen: Charter Unizo